Formarea profesionala in cadrul unei societati este reglementata prin lege astfel incat sunt oferite angajatorului mai multe posibilitati de indeplinire a acestei situatii. Va trebui insa vazut in ce masura formarea profesionala fara ajutorul unui formator specializat, realizata in cadrul unitatii, este considerata valida. Poate o societate in aceasta situatie sa intocmeasca un act aditional cu clauza de formare profesionala? Cum va arata modelul de act aditional in acest caz?
Trebuie stiut ca pregatirea profesionala a salariatilor este obligatorie putand fi facuta in modalitatile prevazute de art. 193 Codul muncii republicat, printre care la lit. a) este mentionata si participarea la cursuri organizate de catre angajator. Potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (3) si (4) din OG 129/2000, angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective. Certificatele au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
Asadar, un angajator care nu este autorizat ca furnizor de formare profesionala poate organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii. Certificatele de absolvire a cursurilor, in aceste caz, au valabilitate numai in cadrul unitatii care a organizat cursurile de formare profesionala. In consecinta, angajatorul nu are obligatia sa se autorizeze ca furnizor de formare profesionala, dar daca nu o face, certificatele eliberate ca urmare a cursurilor organizate au recunoastere numai in cadrul unitatii respective.